HIRSCHEL & DESSING

OP WEG NAAR WERK

Wat doen we precies?


Loopbaanbegleiding
Individuele gesprekken over wat je wilt bereiken, wat je verwachtingen zijn in een (nieuwe) baan, over je bronnen van motivatie, over je ervaringen in eerdere banen, over wat je wilt leren, over je sterke en zwakke kanten en over alle andere zaken die hiermee te maken hebben. Als hulpmiddel kunnen we ook interesse- en capaciteitentests inzetten, maar deze tests zijn voor ons nooit een doel op zich. De gesprekken monden uit in een gezamenlijk plan van aanpak: een plan met een duidelijk omschreven doel en de stappen die naar dat doel moeten gaan leiden.

Tweede spoortrajecten
De Wet Verbetering Poortwachter vraagt van een werknemer die langdurig ziek wordt, dat hij of zij gaat re-integreren. Liefst bij de eigen werkgever, maar lukt dat niet, dan bij een andere werkgever. Dat wordt het tweede spoor genoemd. Bij het zoeken naar een passende baan kunnen wij helpen. Ook kunnen we eerst een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren.


Individuele coaching op weg naar werk
Zoeken naar een baan is een proces. Soms heb je iemand nodig die met je mee op pad gaat. Die werkt als een klankbord en soms als een spiegel. Die je helpt om je te focussen op je doel en die je kan stimuleren en kan helpen bij het zetten van nieuwe stappen. Wij noemen dit hele proces: individuele coaching.

Sollicitatiebegeleiding en –training
We helpen mensen met solliciteren. Meestal doen we dat individueel, maar op aanvraag geven we ook groepstrainingen. We helpen je met het verzorgen van je presentatie. Hoe ziet je visitekaartje eruit? Wat zet je in je cv? Welke brieven stuur je? Wat staat er op je voicemail? Hoe ga je naar een sollicitatiegesprek? Hoe kan je social media gebruiken om een nieuwe baan te vinden? Enzovoorts. Maar ook alle andere onderwerpen komen aan de orde. Hoe benader je werkgevers? Waar vind je vacatures? Hoe schakel je je eigen netwerk in? Hoe ga je om met afwijzingen?

Beroepskeuzeonderzoek en testen
We kunnen interessetests en capaciteitentests uitvoeren. Zo’n test is voor ons een hulpmiddel en een startpunt voor een gesprek. Hierin bespreken we samen wat de testresultaten voor jou betekenen.


'Naar werk' trajecten samen met UWV

Als je een uitkering hebt van het UWV (bijvoorbeeld WIA, WAO, Wajong of Ziektewet) dan kun je hulp krijgen bij het zoeken naar een nieuwe, passende baan. Na overleg met je werkcoach kun je een bureau uitzoeken dat helpt bij het reïntegreren op de arbeidsmarkt. Hirschel & Dessing heeft een overeenkomst met het UWV en voert 'Naar werk' trajecten uit. Met een audit bepaalt het UWV van jaar tot jaar of wij deze trajecten mogen uitvoeren. Tot nu toe hebben we steeds een positieve beoordeling gekregen. De laatste audit heeft plaats gevonden in mei 2016.
Meer informatie over het aanvragen van een 'Naar werk' traject bij het UWV vind je op www.uwv.nl.

Gratis Ontwikkeladvies voor 45+

Zit je op je plek in je huidige baan? Is dit wat je wilt doen tot aan je pensioen? Of liggen er andere kansen? Wil je met een loopbaanadviseur in gesprek over je verdere loopbaan? Als je 45 jaar of ouder bent en werk hebt, dan kom je misschien in aanmerking voor een gratis advies. Neem contact op voor een afspraak.

Werving en selectie
Voor werkgevers kunnen we een deel van het wervings- en selectieproces uitvoeren. Zo kunnen we vacatures uitzetten in ons netwerk en kandidaten voorselecteren.

Outplacement
In opdracht van een werkgever kunnen we medewerkers die niet meer op hun plek zitten helpen met het zoeken naar een andere baan.