HIRSCHEL & DESSING

OP WEG NAAR WERK

Paul Hirschel


Paul Hirschel is beroepskeuzeadviseur en Noloc-erkend loopbaanprofessional. Hij koos na het afronden van zijn opleiding aan de Academie voor Mens en Arbeid in Tilburg voor het werken met volwassenen. Hij gaf les in beroepenoriëntatie en zette cursistenbegeleiding in de basiseducatie op. Vervolgens werd hij de stuwende kracht achter een project voor jongeren: met Aan de Slag in Noord en Jongeren aan de Slag hielp hij vele jongeren aan een baan. Met de start van zijn eigen bureau heeft hij zich onder andere bezig gehouden met re-integratiebegeleiding en outplacementtrajecten. Hij is vader van twee kinderen, is trainer en elftalbegeleider bij Feyenoord en heeft Stichting Julia opgericht, waarmee hij hulp biedt aan wees- en straatkinderen over de hele wereld.