HIRSCHEL & DESSING

OP WEG NAAR WERK

Hoe gaan we te werk?

Werk maakt een belangrijk deel van je leven uit. Je stopt er veel tijd en energie in. Behalve dat het je geld oplevert, is een baan ook belangrijk voor je gevoel van eigenwaarde, je sociale contacten en geeft het structuur aan je leven.

Wij merken dat het zoeken naar een (nieuwe) baan voor veel mensen een intensief en soms lastig proces is. Wat zoek je eigenlijk precies, hoe zoek je en wat verwacht je eigenlijk van een baan? Sommige mensen rollen moeiteloos van de ene in de andere baan, anderen gaat het moeilijker af. Bijvoorbeeld omdat ze niet de juiste papieren hebben, omdat ze zich niet zo goed kunnen presenteren of omdat ze te afwachtend zijn. In dat geval kan je goed gebruik maken van een coach, die je op een persoonlijke manier helpt op je weg naar een nieuwe baan.Wijkiezen altijd voor een persoonlijke aanpak. We werken niet metstandaard testen en onderzoeken, want elke mens is anders. Datbetekent dat de weg naar werk er voor iedereen anders uitziet.


Wetyperen onze werkwijze met de kernwoorden: respect, inzet,betrokkenheid en resultaatgericht werken. We gaan samen op zoek naareen baan. Dat proces is te vergelijken met samen op reis gaan: wespreken tevoren af waar de reis naar toe zal gaan en hoe we daar heengaan. We kiezen ervoor om individueel met mensen te werken. Dus: geenvaste groepen met (sollicitatie)trainingen, maar een programma dat isafgestemd op elk individu afzonderlijk. Verder geloven we inkleinschaligheid: we kiezen voor de menselijke maat.


Ethische gedragscode

We onderschrijven de ethische gedragscode van beroepsvereniging Noloc. We hebben een Privacyreglement.pdf en een klachtenreglement.